Meest gestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Als je hier geen antwoord vindt op je specifieke vraag kan je contact opnemen met onze organisatie.

Vaak gestelde vragen
Waarom ga ik beter naar de wachtdienst dan naar de spoedgevallendienst van het ziekenhuis ?

De spoedgevallendienst is bedoeld voor aandoeningen die dringende medische hulp in het ziekenhuis vereisen. Indien je je aanmeldt op de spoedgevallendienst voor een eenvoudige medische raadpleging (eerstelijnszorg) krijg je geen voorrang want de dringende medische gevallen (tweedelijnshulp) gaan voor. De wachttijd kan zo aanzienlijk oplopen (meerdere uren).

 

Als je je naar een huisartsenwachtpost begeeft of je een beroep op een huisarts van de Brusselse wachtdienst doet, is de wachttijd aanzienlijk korter. Bovendien stuurt de huisarts van wacht een verslag naar je eigen huisarts zodat de opvolging van jouw medisch probleem verzekerd is. 

 

Voor een raadpleging door een huisarts in de huisartsenwachtpost betaal je bovendien veel minder dan voor een bezoek aan de spoedgevallendienst van het ziekenhuis.

Moet ik een afspraak maken?

De raadplegingen op de huisartsenwachtpost zijn zonder afspraak. Je kan rechtsreeks naar de huisartsenwachtpost komen. 

Als je je niet kan verplaatsen, bel het nummer 1733 om een huisbezoek aan te vragen. Nadat de medewerker van de wachtdienst je gegevens en je medische klachten genoteerd heeft, komt er een huisarts bij jou aan huis. (Hier vind je meer informatie).

Welke artsen verzekeren de wachtdienst?

De artsen die de wachtdienst verzekeren zijn huisartsen die dagelijks in de praktijk staan. Het zijn allemaal “geconventioneerde” artsen. Dit betekent dat zij de officiële tarieven toepassen. Zij respecteren de deontologische code en verstrekken zorg aan alle personen die daarom vragen en dit zonder enig onderscheid (leeftijd, geslacht, religie of ziektebeeld).

Ik ben ingeschreven in een Wijkgezondheidscentrum. Kan ik nog steeds gebruik maken van de wachtdienst?

Als je ingeschreven bent in een Wijkgezondheidscentrum kan je nog steeds beroep doen op de huisartsenwachtpost of een huisbezoek aanvragen wanneer het Wijkgezondheidscentrum gesloten is.

Indien u bent verbonden aan een Wijkgezondheidscentrum (medisch huis), passen we ook het systeem van de derde betaler toe. Dit betekent dat je het remgeld betaalt, en dat wij de rest rechtstreeks doorrekenen aan je Wijkgezondheidscentrum (Maison médicale). Je mag natuurlijk ook het volledige bedrag voor de raadpleging betalen, waarna je op basis van het getuigschrift voor verstrekte hulp terugbetaling kan bekomen via het medisch-huis.

Vervangt de dokter van wacht mijn huisarts?

De dokter van wacht vervangt je huisarts niet. De dokter van wacht verzorgt je als je eigen huisarts niet beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens het weekend of op feestdagen. Als je nog geen eigen huisarts hebt, kan je er een in jouw buurt vinden via de link hieronder.

Kan ik naar de wachtpost komen met mijn baby?

Uiteraard! De huisarts in de wachtpost is vertrouwd met het onderzoeken en behandelen van jonge kinderen. Zo nodig zal de dokter je doorverwijzen naar een specialist.

Is er ook een wachtdienst van specialisten?

Er bestaat geen aparte wachtdienst van gespecialiseerde artsen. De huisartsen van wacht staan wel in contact met specialisten en kunnen je zo nodig doorverwijzen. Als je meer informatie wil over andere hulpverleners, surf naar ‘nuttige links’.

Waar vind ik de wachtposten?

Kijk op de kaart om de exacte adresgegevens van de wachtposten te vinden.

Wanneer zijn de wachtposten geopend?

Raadpleeg deze webpagina voor de exacte openingsuren van de wachtposten.

Hoe kan ik de wachtposten bereiken? Is er parking in de buurt?

De wachtposten zijn bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is ook steeds een betaalparking in de buurt. Raadpleeg de kaart voor verdere informatie over de bereikbaarheid van de wachtposten.

Wat te doen als ik niet naar de wachtpost kan gaan?

Bel naar het nummer 1733 als je niet naar een wachtpost kan komen. Een huisarts van wacht komt dan zo snel mogelijk aan huis. Huisbezoeken kunnen aangevraagd worden op weekdagen van 19u tot 8u en 24u/24 tijdens weekends en op feestdagen. Ze kunnen aangevraagd worden binnen de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Waar vind ik de gegevens van huisartsen buiten de wachtdienst?

De lijst van huisartsen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je op de website van "zorgzoeker.be".

Is er een verschil in het verstrekken van medische zorgen door een geconventioneerde en een niet-geconventioneerde arts?

Neen, er is geen verschil. De kwaliteit van zorg hangt immers niet af van het statuut van de arts en de gehanteerde tarieven.

Ik verblijf in België maar ben er niet gedomicilieerd: kan ik gebruikmaken van de wachtpost?

Je hebt steeds toegang tot de zorgverstrekking via de wachtpost, ook als je niet in België gedomicilieerd bent. Je betaalt dan wel het volledige bedrag voor de raadpleging maar ontvangt een getuigschrift voor verstrekte hulp. Hiermee kan je terugbetaling bekomen in je land (via de sociale zekerheid in de lidstaten van de Europese Unie of via je private verzekeraar).

Betaling en administratie
Kan ik met mijn bankkaart of kredietkaart betalen?

Je kan de raadpleging bij de wachtpost met bancontact of met een kredietkaart (Mastercard en Visa). Ook bij een huisbezoek kan je op deze manieren betalen.

De huisarts van wacht noteert « Ja » onder « bedrag betaald » op mijn getuigschrift van verstrekte hulp. Wat betekent dit?

Het gebeurt inderdaad dat een huisarts “ja” schrijft op het getuigschrift in de plaats van een bedrag. “Ja” is de bevestiging aan de mutualiteit dat je het volledige bedrag van het remgeld hebt betaald. 

Welke documenten moet ik meebrengen of voorleggen?

Wanneer je naar de wachtpost komt of wanneer je een huisbezoek hebt aangevraagd moet je steeds de volgende documenten bij de hand houden: je identiteitskaart of ten minste je rijksregisternummer. Personen die steun genieten van het OCMW moeten een geldige medische kaart van het OCMW kunnen voorleggen. Verder heb je cash geld nodig of een bank- of kredietkaart.

Ik heb geen identiteitskaart bij me… is dat een probleem?

Het is altijd beter om de identiteitskaart mee te brengen want dit vergemakkelijkt de opvolging van je dossier. Je moet steeds een document kunnen voorleggen om je te identificeren (internationaal reispaspoort, verblijfsvergunning,...). Een recente klever van de mutualiteit kan ook erg nuttig zijn want daarop staat je rijksregisternummer.