Officiële tarieven

Bij de Brusselse wachtdiensten worden alle prestaties verstrekt aan de officiële tarieven. Dit is niet altijd het geval bij de private wachtdiensten. De officiële tarieven worden bepaald door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Er wordt bij de Brusselse wachtdienst ook geen administratieve kosten aangerekend.

 

Zowel wanneer u zich naar de huisartsenwachtpost begeeft als wanneer u een huisbezoek aanvraagt bij de Brusselse Huisartsenwachtdienst gelden de officiële tarieven. U betaalt, na tussenkomst, enkel het gedeelte dat de mutualiteit niet op zich neemt (d.w.z. het remgeld). U kan de officiële tarieven terugvinden op de site van het RIZIV.

 

U kan de raadpleging cash betalen ofwel met bankkaart of kredietkaart (Visa of Mastercard), zelfs bij een huisbezoek! Wanneer u de gehele som voor de raadpleging dient te betalen, ontvangt u een getuigschrift voor verstrekte hulp waarop de effectieve prestaties vermeld staan. U kan dit getuigschrift indienen bij uw mutualiteit om terugbetaling te bekomen.

 

Als u van een verhoogde tussenkomst geniet, kan de derde-betalersregeling van toepassing zijn; u betaalt dan enkel uw persoonlijke bijdrage, het remgeld.

 

Indien u over een geldige kaart beschikt voor dringende medische hulp van het OCMW, moet u het bedrag van de raadpleging niet zelf betalen ; de factuur zal rechtstreeks naar het OCMW gestuurd worden.

 

Indien u bent verbonden aan een medisch-huis, moet u het volledige bedrag voor de raadpleging betalen, maar op basis van het getuigschrift voor verstrekte hulp of de factuur kan u terugbetaling bekomen via het medisch-huis.