De Brusselse wachtdienst in beeld
Missie

De vzw GBBW heeft als missie de huisartsenwachtdienst in het Brussels Gewest organiseren, coördineren en promoten.De vzw wordt geleid door een team van professionals dat de coördinatie en het administratieve beheer van de wachtposten en de mobiele wachtdienst verzekert.

Bestuur

De Raad van Bestuur:

 • Dr Michel De Volder, Voorzitter
 • Dr Vincent Janssens, Ondervoorzitter
 • Dr Thomas de Cartier d’Yves
 • Dr Pierre Déome
 • Dr Manuel De Schuiteneer
 • Dr Bart Donders
 • Dr Jean Heijmans
 • Dr Annemie Deleenheer 
 • Dr Grégoire Van Brée, Penningmeester

 

 

Het Dagelijks Bestuur dat de beslissingen van de Raad van Bestuur uitvoert:

 • Ellen Stassart, Algemeen Directeur
 • Nathalie Martin, Operations Manager

 

Via het centrale nummer 02/201 22 22 wordt de bevolking van het Brussels Gewest in het Nederlands, het Frans of het Engels verder geholpen.

 

 

De wachtdienst wordt verzorgd door huisartsen die dagelijks in de praktijk staan.

 

 

De raadplegingen worden verzekerd tijdens de avond, de nacht, het weekend en op feestdagen. De huisartsenwachtdienst verstrekt eerstelijnszorg die voor iedereen toegankelijk is tegen de geconventioneerde tarieven.

Juridisch kader

De vzw GBBW werd opgericht in 2014 door de Federatie van Brusselse huisartsenverenigingen (FBHAV) om de coördinatie en het beheer van de wachtdiensten in Brussel te verzekeren en te hergroeperen in één enkele juridische entiteit. De Raad van Bestuur van de vzw is samengesteld uit huisartsen – leden van de FBHAV. De Algemene Vergadering bestaat uit de 13 verenigingen van de FBHAV.

Partners
 • FBHAV