Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de vaak gestelde vragen. Als u hier geen antwoord vindt op uw specifieke vraag kan contact op te nemen met onze organisatie.

Vaak gestelde vragen
Waarom ga ik beter naar de wachtdienst dan naar de spoedgevallendienst van het ziekenhuis ?

De spoedgevallendienst is bedoeld voor aandoeningen die dringende medische hulp in het ziekenhuis vereisen. Indien u zich aanmeldt op de spoedgevallendienst voor een eenvoudige medische raadpleging (eerstelijnshulp) krijgt u geen voorrang want de dringende medische gevallen (tweedelijnshulp) gaan voor. De wachttijd voor u geholpen wordt kan zo aanzienlijk oplopen (meerdere uren).

 

Als u zich naar een huisartsenwachtpost begeeft of u doet een beroep op een huisarts van de Brusselse wachtdienst is de wachttijd aanzienlijk korter. Bovendien stuurt de huisarts van wacht een verslag naar uw eigen huisarts zodat de opvolging van uw medisch probleem verzekerd is. 

 

Voor een raadpleging door een huisarts in de huisartsenwachtpost betaalt u bovendien veel minder dan voor een bezoek aan de spoedgevallendienst van het ziekenhuis.

Moet ik een afspraak maken?

De raadplegingen op de huisartsenwachtpost zijn zonder afspraak. U kan rechtsreeks naar de huisartsenwachtpost komen of, indien u meer inlichtingen wenst, kan u eerst het nummer 02/201.22.22 bellen. 

Als u zich niet kan verplaatsen belt u het nummer 02/201.22.22 om eventueel een huisbezoek aan te vragen. Nadat de medewerker van wachtdienst al uw gegevens en de medische klachten genoteerd heeft komt er een huisarts bij u aan huis. (Hier vindt u verdere informatie).

Welke artsen verzekeren de wachtdienst?

De artsen die de wachtdienst verzekeren zijn huisartsen die dagelijks in de praktijk staan. Het zijn allemaal “geconventioneerde” artsen. Dit betekent dat zij de officiële tarieven toepassen. Zij respecteren die de deontologische code en verstrekken zorg aan alle personen die daarom vragen en dit zonder enig onderscheid (leeftijd, geslacht, religie of ziektebeeld).

Ik ben ingeschreven in een Wijkgezondheidscentrum, kan ik nog steeds gebruik maken van de wachtdienst?

Als u ingeschreven bent in een Wijkgezondheidscentrum kan u nog steeds beroep doen op de huisartsenwachtpost of een huisbezoek aanvragen op de uren dat het Wijkgezondheidscentrum gesloten is. Bij de raadpleging moet u wel het volledige bedrag betalen maar als u het getuigschrift van verstrekte hulp aan uw Wijkgezondheidscentrum overhandigt kan u later terugbetaling vorderen.

Vervangt de huisarts van wacht mijn behandelende huisarts?

Neen, het is zeker niet de bedoeling dat de dokter van wacht uw eigen huisarts vervangt! De huisarts van wacht verzorgt u als uw eigen huisarts niet beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens het weekend of op feestdagen. Indien u nog geen eigen huisarts hebt kan u via deze webpagina’s een huisarts in uw buurt vinden.

Kan ik naar de wachtpost komen met mijn baby?

Uiteraard! De huisarts in de wachtpost is vertrouwd met het onderzoeken en behandelen van jonge kinderen. Zo nodig zal hij of zij uw baby of kind doorverwijzen naar een specialist.

Is er ook een wachtdienst van specialisten?

Er bestaat geen aparte wachtdienst van gespecialiseerde artsen. De huisartsen van wacht staan wel in contact met specialisten en kunnen u zo nodig doorverwijzen. Indien u bijkomende informatie wenst inzake de wachtdiensten gaat u naar de webpagina ‘nuttige informatie’.

Waar vind ik de wachtposten?

Kijk op de kaart om de exacte adresgegevens van de wachtposten te vinden.

Wanneer zijn de wachtposten geopend?

Raadpleeg deze webpagina voor de exacte openingsuren van de wachtposten.

Hoe kan ik de wachtposten bereiken? Is er parking in de buurt?

De wachtposten zijn bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is ook steeds een betaalparking in de buurt. Raadpleeg de kaart voor verdere informatie over de bereikbaarheid van de wachtposten.

Wat te doen als ik niet naar de wachtpost kan gaan?

Als u zich niet kan verplaatsen belt u het nummer 02/201.22.22 om een huisbezoek aan te vragen. De wachtdienst noteert al uw gegevens en de reden van uw oproep en stuurt een huisarts bij u aan huis.

Waar vind ik de gegevens van huisartsen buiten de wachtdienst?

De lijst van huisartsen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de websites van "zorgzoeker.be".

Is er een verschil in het verstrekken van medische zorgen door een geconventioneerde en een niet-geconventioneerde arts?

Neen, er is geen verschil. De kwaliteit van zorg hangt immers niet af van het statuut van de arts en de gehanteerde tarieven.

Ik verblijf in België maar ben er niet gedomicilieerd: kan ik gebruikmaken van de wachtpost?

U hebt steeds toegang tot de zorgverstrekking via de wachtpost ook als u niet in België gedomicilieerd bent. U betaalt dan wel het volledige bedrag voor de raadpleging maar ontvangt een getuigschrift voor verstrekte hulp. Hiermee kan u terugbetaling bekomen in uw land (via de sociale zekerheid in de lidstaten van de Europese Unie of via uw private verzekeraar).

Betaling en administratie
Hoeveel kost een raadpleging?

De kostprijs van de raadpleging is volgens de officiële tarieven. De huisartsen van de Brusselse Wachtdienst passen de officiële tarieven toe die voorzien in het jaarlijkse tariefakkoord tussen de ziekenfondsen, de artsen en het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). U betaalt echter enkel het gedeelte waarvoor de mutualiteit niet tussenkomt (het remgeld).

Kan ik met mijn bankkaart of kredietkaart betalen?

U kan de raadpleging bij de wachtpost contant betalen, met bancontact of met een kredietkaart (Mastercard en Visa). Ook bij een huisbezoek kan u op één van deze manieren betalen.

De huisarts van wacht noteert « Ja » onder « bedrag betaald » op mijn getuigschrift van verstrekte hulp. Wat betekent dit?

Het gebeurt inderdaad dat een huisarts “ja” schrijft op het getuigschrift in de plaats van een bedrag. “Ja” is de bevestiging aan de mutualiteit dat u het volledige bedrag van het remgeld hebt betaald. 

Welke documenten moet ik meebrengen of voorleggen?

Wanneer u naar de wachtpost komt of wanneer u een huisbezoek hebt aangevraagd moet u steeds de volgende documenten bij de hand houden: uw identiteitskaart of minstens uw rijksregisternummer. Personen die steun genieten van het OCMW moeten een geldige medische kaart van het OCMW kunnen voorleggen. Verder hebt u cash geld nodig of een bank- of kredietkaart.

Ik heb geen identiteitskaart bij me… is dat een probleem?

Het is altijd beter om de identiteitskaart mee te brengen want dit vergemakkelijkt de opvolging van uw dossier. U moet steeds een document kunnen voorleggen om uzelf te identificeren (paspoort, verblijfsvergunning,...). Een recente klever van de mutualiteit, als u er een hebt, is ook erg nuttig want daarop staat uw rijksregisternummer.